Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Do Stošky 8
010 04 Žilina – Bánová

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 918 877 144
e-mail: dusana.barcikova@gmail.com
www: www.rca-za.sk

kľúčové slová: voľnočasové aktivity, terapie, rehabilitačné masáže, hydroterapia, konzultácie s odborníkmi

oblasť pôsobenia: Špecializované zariadenie zabezpečuje celodennú starostlivosť formou denného pobytu deťom od predškolského veku až po dospelosť. Úzko spolupracuje a konzultuje s rodičmi, odborníkmi z radov medicíny, psychológie a pedagogiky. Špecializované zariadenie poskytuje terapie (muzikoterapia, ergoterapia, arteterapia, hipoterapia), krúžkovú činnosť, ako aj konzultácie s psychológom, sociálnym pracovníkom, liečebným pedagógom a i.