Slovenský zväz telesne postihnutých – Žilina, o.z.
M.R.Štefánika 1/33
01001 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 562 44 11, +421 41 565 38 49, +421 903 844 005
e-mail: tal@nextra.sk
www: www.sztp.sk

kľúčové slová: sociálna oblasť, poradenstvo, vzdelávanie

poslanie: Slovenský zväz telesne postihnutých združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia.