LOGO sčkSlovenský červený kríž – územný spolok Žilina
Moyzesova 38
010 01  Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 723 32 25, +421 903 558 930
e-mail: zilina@redcross.sk
www: www.redcross.sk

kľúčové slová: prvá pomoc a kurzy, darovanie krvi, sociálne služby, pátracia služba

poslanie: Organizácie Červený kríž pôsobí v humanitárnej oblasti a plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami. Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pôsobí v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.