Rodinná rozprávka, o.z.
Kuzmányho 1
010 01 Žilina

(vchod cez čajovňu U Dobrej Víly)

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 905 294 346
e-mail: vilakvetomila@gmail.com
www: www.rodinnarozpravka.eu

kľúčové slová: komunita, rodina, vzdelávanie, rodičovské zručnosti

poslanie: príprava na materstvo a rodičovstvo, všestranná pomoc rodinám s deťmi pri výchove, vzdelávaní a sebavzdelávaní práca s deťmi a mládežou zameraná na rozvoj a formovanie osobnosti, propagácia, príprava a výkon komunitných aktivít a rozvoj rodine priaznivého kultúrneho a spoločenského prostredia