Krajské kultúrne stredisko v Žiline – Makovického dom
Horný val 20
011 82 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 562 59 56
e-mail: ros@vuczilina.sk
www: www.krkszilina.sk

kľúčové slová: miestnej kultúra, folklór, tradičná ľudová tvorba, záujmovo-umelecká činnosť, vzdelávanie

poslanie: Krajské kultúrne stredisko v Žiline pôsobí na scéne žilinskej i regionálnej kultúry. Jeho základným poslaním vždy bolo vytváranie podmienok pre činnosť jednotlivcov i kolektívov posilňujúcich národnú a kultúrnu identitu, a to najmä na území terajších okresov Žilina a Bytča, a tiež na území Žilinského kraja.