Regionálne centrum autistov Žilina
Do Stošky 8
010 04 Žilina – Bánová

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 724 11 28
e-mail: b.matusakova@azet.sk
www: www.rca-za.sk

poslanie: Regionálne centrum pre autistov v Žiline vzniklo z iniciatívy rodičov, pedagógov a odborníkov zaoberajúcich sa problematikou autizmu. Cieľom je zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre ľudí so špeciálno-pedagogickými potrebami s diagnózou autizmu a ich rodinám.