Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o.z.
Predmestská 24
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 500 69 44
e-mail: nkh@slovanet.sk
www: www.rpsp.tym.sk

oblasť pôsobenia: sociálna oblasť, poradenstvo, začleňovanie ZPO do komunity

poslanie: Detašované pracovisko celoslovenskej poradenskej organizácie, orientácia na potreby zdravotne postihnutých občanov a seniorov, nové formy služieb, vzdelávanie sociálnych pracovníkov, kvalita sociálnych služieb – monitoring, transformácia sociálnych služieb, deinštitucionalizácia.