Návrat, o.z.
Centrum Návrat v Žiline
ul. Republiky 31
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 723 42 73
e-mail: navratza@navrat.sk
www: www.navrat.sk

oblasť pôsobenia: organizujeme kampane zamerané na vyhľadávanie nových náhradných rodín, venujeme sa príprave žiadateľov o náhradné rodičovstvo a profesionálnych rodičov, poskytujeme odbornú podporu náhradným rodinám