Náruč, o.z.
Zádubnie 56
010 03 Žilina


Detské krízové centrum Náruč
Zádubnie 56
010 03 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č./fax: +421 41 516 65 43, +421 41 516 65 44
e-mail: oz.naruc@naruc.sk, naruc@naruc.sk
www: www.naruc.sk

oblasť pôsobenia: Poslaním nášho občianskeho združenia je pomáhať týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím. Poskytujeme nepretržitú komplexnú starostlivosť detským obetiam týrania, zneužívania a zanedbávania a matkám s deťmi, ktoré sú obeťou domáceho násilia.