Nadácia POLIS
Mariánske námestie 31
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 905 409 384
e-mail: kancelaria@nadaciapolis.sk
www: www.nadaciapolis.sk

oblasť pôsobenia: Každoročne organizuje stretnutia s mienkotvornými osobnosťami, ktorí vďaka svojmu ľudskému a profesijnému kreditu dokázali v svojom živote neobyčajné veci. Stretnutia majú prispieť k prehĺbeniu úcty k ľuďom a k životu. Osobný príklad a osobné výpovede sú najlepším motivačným faktorom predovšetkým pre mladú generáciu.