Materské centrum Žabka, o.z.
Dolná Trnovská 5
010 01 Žilina – Trnové

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 908 601 486
e-mail: mczabka@trnove.net
www: http://mczabka.trnove.net/

oblasť pôsobenia: stretávať sa, vymieňať si informácie súvisiace s materstvom a rodinným životom a zároveň rozvíjať rané skúsenosti detí v príjemnom a stimulujúcom prostredí.