Materské centrum Levík, o.z.
Ružová ulica
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 903 527 814
e-mail: info@mclevik.sk
www: www.mclevik.sk

oblasť pôsobenia: umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev, umožniť matkám s malými deťmi vyjsť z izolácie a prácou pre ostatných sa realizovať, vytvoriť miesto, kde sú deti vítané a kde nachádzajú prirodzené spoločenstvo vrstovníkov a vidia svoju matku v inej roli než v domácnosti, zastupovať záujmy matiek a detí, rešpektovať ich individuálne odlišnosti a názory a podporovať všestranný rozvoj ich osobností a i.