Križovatky, o.z.
Poštová 2
010 08 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 903 791 932
e-mail: agatapistekova@gmail.com

oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, šport, vzdelávanie

kľúčové slová: poznávanie, sebarealizácia, kreativita, empatia

poslanie: Hlavným cieľom a poslaním našej organizácie je rozvíjanie osobnosti mladých ľudí, vytváranie podmienok a možnosti pre ich rast a sebarealizáciu. Aktivity sú zamerané na hlbšie poznávanie mravných noriem a formovanie zdravého životného štýlu.