Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Predmestská 1613/80
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 565 00 18
e-mail: kpppza@gmail.com