Klub organizácie muskulárnych dystrofikov Farfalletta Žilina, o.z.
Klub OMD Farfalletta
Jura Hronca E5/23
010 15 Žilina – Hájik

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 907 478 002, +421 948 611 170, +421 903 021 213
e-mail: klubfarfalletta@azet.sk
www: www.omdvsr.sk

oblasť pôsobenia: šport, zdravotníctvo, sociálna oblasť

kľúčové slová: integrácia handicapovaných, aktívna sebarealizácia, debarierizácia, vzájomnosť, športový a osobnostný rozvoj

poslanie: Klub OMD Farfalletta bol založený s cieľom zabezpečiť integráciu ľudí s ťažkým telesným postihnutím do spoločenského života v meste Žilina a jeho okolí. Podporujeme rozvoj špecifickej športovej hry Boccia, vykonávame vzájomné poradenstvo zamerané na užívanie osobnej asistencie a kompenzačných pomôcok.