Klub abstinentov Žilina, o.z.
Puškinova 2182/1
010 01 Žilina

Zobraziť mapu… 

Tel. č.: +421 918 548 833
e-mail: kaz@klubabstinentovzilina.sk
www: www.klubabstinentovzilina.sk

oblasť pôsobenia: klubová stretnutia, zabezpečovanie doliečovania, resocializácie a rehabilitácie pacientov liečených ambulantne. Zabezpečujeme osvetovú činnosť v oblasti drogovej závislosti pre deti  a mládež, školy, rodiny. Šírime myšlienky a zásady zdravého životného štýlu života nielen v rámci klubu, ale aj smerom k celej spoločnosti.