eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, o.z.
Lichardova 10
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 902 204 525
e-mail: alena.krajcovicova@gmail.com
www: www.zerko.tym.sk
www: www.erko.sk

oblasť pôsobenia: pravidelné stretávanie (stretká), voľnočasové aktivity, jednodňové aj viacdňové akcie,

kľúčové slová: priateľstvo, ochota, viera, otvorené spoločenstvo

poslanie: Cieľom eRka je pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú. Spolu s deťmi sa usilujeme vzájomne sa obohacovať a prehlbovať vedomie jedinečnosti a individuality každého človeka.