Domka – Združenie Saleziánskej Mládeže, o.z.
Saleziánske Oratórium
Rajecká 17
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 724 19 14
e-mail: domkaza@gmail.com
www: www.domkazilina.sk

oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity pre deti a mládež

kľúčové slová: dobrovoľníci, rozvoj životných zručností, voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

poslanie: výchova detí a mládeže v štýle preventívneho systému Dona Bosca