Diagnostické centrum pre mládež Lietavská Lúčka
Diagnostické centrum
Skalka 36
013 11 Lietavská Lúčka

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 568 84 94, +421 903 661 144
e-mail: dcll@dcll.sk, dcll@post.sk
www: www.dcll.sk

oblasť pôsobenia: Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke je školské preventívno – výchovné zariadenie pre dievčatá vo veku 13 – 18 rokov s poruchami správania. Je určené dievčatám, ktoré vlastnými silami nedokázali prekonať problematické obdobie dospievania, začlenili sa do nevhodnej partie, odmietajú chodiť do školy, utekajú z domu, vzdorujú, klamú, experimentujú s návykovými látkami…