Detská organizácia FÉNIX  – Územná Správna rada Žilina
B. S. Timravy 950/11
010 08 ŽILINA

Tel. č.: +421 903 030 644, +421 904 383 010
e-mail: beata.rychla@post.sk
www: www.fenix-zilina.estranky.cz

oblasť pôsobenia: šport, voľnočasové aktivity, iné, turistika

kľúčové slová: hry, zábava, kolektív, príroda, tvorivosť

poslanie: Napĺňať voľný čas detí zmysluplnými aktivitami, viesť ich k láske k prírode, k poznávaniu krás Slovenska, upevňovať vzťah k pohybu, tvorivosti, kolektívnej spolupráci.