Detská komunita, o.z.
Do Stošky 8
010 04 Žilina – Bánová

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 724 11  28, +421 905 646 091, +421 910 699 183
e-mail: b.matusakova@azet.sk
www: www.rca-za.sk

oblasť pôsobenia: zabezpečujeme prednášky, osvetovú činnosť semináre a vzdelávacie kurzy, vydávame osvetové materiály, organizujeme záujmovú činnosť, zameriavame sa na deti a dospelých s autizmom a ich rodiny, deti, mládež a dospelých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ľudí v krízových situáciách.