Chránené dielne Žilina, o.z.
Borová 3205/31
010 07 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 903 523 544
e-mail: chranenedielnezilina@centrum.sk
www: www.chranenedielne-zilina.sk

oblasť pôsobenia: Chránené dielne Žilina je otvorená a nepolitická organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vznikla za účelom integrácie, riešenia a ochrany záujmov zdravotne postihnutých v našom regióne.