Centrum pre rodinu v Žiline, o.z.
Smreková 5
010 07 Žilina

Tel. č.: +421 905 415 021
e-mail: cprza@nextra.sk

oblasť pôsobenia: vzdelávanie, sociálna oblasť, iné – kultúrne hodnoty rodiny

kľúčové slová: rodina, poradenstvo, výchova, pomoc, rodičovstvo

poslanie: Podporovať rodiny a rozvíjať rodinný život. Pomáhať rodinám prekonávať problémy a ťažkosti. Sprostredkovať zdravotnú, právnu, psychologickú a sociálnu pomoc predovšetkým nekompletným, bezdetným, sociálne slabým rodinám. Organizuje prednášky, besedy, semináre, školenia, kurzy súvisiace s rodinným životom.