Centrum pre liečbu drogových závislostí Žilina
Pod Laščeky 278
010 03 Žilina – Považský Chlmec

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 500 76 90-2
e-mail: cpldz@cpldz-zilina.sk
www: www.cpldz-zilina.sk

 

oblasť pôsobenia: Centrum pre liečbu drogových závislostí je špecializovanou zdravotníckou inštitúciou u nás, ktorá je určená na prevenciu, diagnostiku, liečbu a následnú starostlivosť poskytovanú občanom v súvislosti s problémami vznikajúcimi pri užívaní legálnych a ilegálnych návykových látok (drog), vrátane alkoholu a chorobného gamblingu.