Centrum právnej pomoci
Národná 34
P.O. BOX B10
011 00  Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 700 25 75-76-52
e-mail: info@legalaid.sk
www: www.legalaid.sk

oblasť pôsobenia: Právne poradenstvo vo vnútroštátnych sporoch občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych.
V cezhraničných sporoch okrem občiansko-právnych, rodinno-právnych a pracovno-právnych veciach aj vo veciach obchodno-právnych.

kľúčové slová: Poskytovanie právnej pomoci ľuďom v materiálnej núdzi.

poslanie: Zmyslom práce centra je poskytovať kvalitnú komplexnú právnu pomoc ľuďom, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať právne služby.