Centrum nepočujúcich Žilina, o.z.
Lichardova 44
010 08 Žilina

Tel. č.: +421 908 436 721
e-mail: Jana.filipova@post.cz
www: www.anepszilina.weblahko.sk

oblasť pôsobenia: kultúra, voľno časové aktivity, šport, zdravotníctvo, sociálna oblasť, vzdelávanie, ekológia,

kľúčové slová: organizácia športových podujatí, klubová činnosť, sociálna prevencia a sociálne poradenstvo, kurzy posunkového jazyka, spolupráca s orgánmi štátnej správy a pod.

poslanie: Poslaním organizácie je vytvárať špecifické podmienky pre rozvoj a uspokojovanie individuálnych potrieb občanov so sluchovým postihnutím a zlepšovať ich kvalitu života v regióne mesta Žilina, ale aj celého Slovensko.