Celia, o.z.
Černovská 6
010 08 Žilina

Tel. č.: +421 911 581 618
e-mail: helena.hrinova@chello.sk
www: www.ozcelia.weblahko.sk

oblasť pôsobenia: Cieľom občianskeho združenia je združovať všetkých členov na základe spoločného záujmu, ktorým je pomáhať ľuďom s neznášanlivosťou lepku. Tomuto cieľu je podriadená všetka činnosť.