Áno pre život, n.o.
ul. Farská 543/2
013 13 Rajecké Teplice

Zobraziť mapu…

Tel. č.: + 421 41 549 49 50, 0800 12 00 24
e-mail: apz@nextra.sk
www: www.anoprezivot.sk

oblasť pôsobenia: Poskytovanie odborného poradenstva a sociálnych služieb formou ubytovania osamelým tehotným ženám a matkám s deťmi – obetiam domáceho násilia nachádzajúcim sa v krízovej životnej situácii.

kľúčové slová: tehotné ženy v núdzi; obete domáceho násilia; dobrovoľníci; integrácia; odborné poradenstvo

poslanie: Poslaním neziskovej organizácie „Áno pre život“ je chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. Vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu na ženách, posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu a voči rodine. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí.