Agentúra podporných služieb, n.o.
Predmestská 24
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 500 69 42
e-mail: nkh@slovanet.sk
www: www.nkh.sk

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť a sociálne služby,

Kľúčové slová: chránené bývanie, občania so zdravotným postihnutím, pracovné uplatnenie, opatrovateľská služba, rozvoj životných zručností.

Poslanie: Agentúra podporných služieb prevádzkuje chránené bývanie pre občanov so zdravotným postihnutím, poskytuje im podporu, ktorá pomáha ich rozvoju, samostatnosti a zvyšuje ich kvalitu života v oblasti bývania, vzdelávania, pracovného uplatnenia a rozvíjania záujmov vo voľnom čase.