Komunitné centrum ,,Na predmestí,, sa zúčastní Jarnej zbierky šatstva a potrieb pre ľudí v núdzi, ktorú koordinuje Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnostiami v skupine Engage.

Zbierka prebieha v prvých mesiacoch začiatkom roka a jej ukončenie sa predpokladá v dňoch 27. – 29. Apríla 2015.

Cieľom zbierky je pomôcť rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi a ich život je sprevádzaný nepriaznivými situáciami. Zbierka sa zameriava na detské šatstvo, detskú drogériu, posteľná bielizeň, školské pomôcky, drobné kuchynské potreby…

Zbierka sa bude odovzdávať cieľovej skupine v mesiaci máj, po dovezení vyzbieraných vecí do Komunitného centra ,,Na predmesti,,. Materiálna pomoc a šatstvo sa bude prerozdeľovať na základe potrieb jednotlivých rodín.