Mesto Žilina pokračuje v nastolenom trende a postupne rekonštruuje svoje zariadenia. Dňa 03.05.2016 sa slávnostne odovzdala do užívania nová kotolňa pre Denné centrum Andreja Kmeťa. Náklady rekonštrukcie boli vo výške 15 306 eur vrátane DPH. Seniori sa tak môžu opätovne stretávať v teplom a príjemnom prostredí. 

Rekonštrukcia kotolne denného centra začala odovzdaním staveniska 31. marca 2016. Práce boli dokončené a prevzaté 26. apríla 2016. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 15 306 eur s DPH. Kotolňa pred rekonštrukciou bola technicky zastaraná a vykazovala časté poruchy. Prevádzka bola označená ako nebezpečná, z tohto dôvodu sa v dennom centre nekúrilo a bola potrebná kompletná rekonštrukcia.

Dva plynové kotle ETI 60E o výkone 70 kW/ks a jeden plynový kotol RENOKOV REK 0    o výkone 26,4 kW, boli nahradené za 1ks novo inštalovaného kotla VIESSMANN VITODENS 200-W o výkone 17,0 60,0 kW.

Na slávnostnom odovzdaní kotolne sa zúčastnil primátor Igor Choma, poslankyňa mestského zastupiteľstva Jana Filipová, vedúca odboru sociálneho a bytového Slavomíra Brezovská, zástupca zhotoviteľskej firmy Energy Pro s.r.o. a seniori.

IMG_1360 IMG_1367
IMG_1394