Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Denné centrum v Bytčici oslávilo 1. výročie otvorenia


10. mája 2016

Mesto Žilina otvorilo na základe požiadaviek občanov mestskej časti Bytčica v priestoroch bývalého kultúrneho domu v máji minulého roka zariadenie sociálnych služieb – denné centrum, ktoré v týchto dňoch oslávilo prvé výročie svojho vzniku. Denné centrum je určené pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom s dieťaťom alebo starým rodičom
Čítať ďalej »

Denné centrum Andreja Kmeťa má novú kotolňu


4. mája 2016

Mesto Žilina pokračuje v nastolenom trende a postupne rekonštruuje svoje zariadenia. Dňa 03.05.2016 sa slávnostne odovzdala do užívania nová kotolňa pre Denné centrum Andreja Kmeťa. Náklady rekonštrukcie boli vo výške 15 306 eur vrátane DPH. Seniori sa tak môžu opätovne stretávať v teplom a príjemnom prostredí.  Rekonštrukcia kotolne denného centra začala odovzdaním staveniska 31. marca
Čítať ďalej »

Prepravná služba v meste Žilina


24. marca 2016

Mesto Žilina pripravilo novú sociálnu službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí (ďalej len ,,ŤZP“) a sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo majú nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Špeciálne osemmiestne auto so zdvíhacou plošinou (ak sa prepravuje občan
Čítať ďalej »

Oznam


12. januára 2016

Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový Vám oznamuje, že od 18.01.2016 bude zariadenie Denného centra – ul. A. Kmeťa 38, Žilina z dôvodu rekonštrukcie plynovej kotolne dočasne zatvorené. Členovia DC A. Kmeťa môžu v čase dočasného zatvorenia navštevovať DC Nám. J. Borodáča alebo  DC v Strážove. Stravníci, ktorí majú zakúpené stravné lístky sa môžu stravovať v Jedálni na
Čítať ďalej »


1 z 1912345...10...Posledná »

Powered by WordPress | Mesto Žilina 2016. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia