Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

1. Športový viacboj seniorov v Dennom centre Bytčica


21. júna 2018

Dňa 15. júna 2018 sa konal pod záštitou primátora Mesta Žilina Ing. Igora Chomu  1. Športový viacboj seniorov, ktorý organizovala Rada seniorov mesta Žilina a (JAS) Jednota aktívnych seniorov Žilina – Bytčica v spolupráci so Žilinským mládežníckym parlamentom (ŽMP) a Spojenou školou, Hlavná 2, Bytčica. Medzigeneračná spolupráca so ŽMP a Spojenej školy, Hlavná 2, Bytčica
Čítať ďalej »

Dotazníkový prieskum k tvorbe komunitného plánu


30. mája 2018

Vážení Žilinčania, mesto Žilina sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu pri vyplnení dotazníka k vypracovaniu strategického materiálu „Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 – 2023.“ „Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda prostredníctvom, ktorej je možné plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Ide o otvorený proces, cieľom ktorého
Čítať ďalej »

Pozvánka


23. mája 2018

Mesto Žilina pozýva na pracovné stretnutie/verejnú diskusiu k vypracovaniu strategického materiálu ,,Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019-2023, ktoré sa uskutoční dňa 28. mája 2018 o 9.00 hodine v priestoroch malej zasadacej miestnosti na prízemí budovy Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1. Viď pozvánka na webovej stránke mesta. Pozvánka KPSS

Športový viacboj seniorov I. ročník


24. apríla 2018

Pohybová aktivita podporuje prirodzený vývin organizmu a zvyšuje pohybovú výkonnosť človeka. Veľký význam má pre vekovú skupinu nad 55 rokov, pretože bráni predčasnému starnutiu, zlepšuje zdravotný stav, zvyšuje obranyschopnosť organizmu, znižuje stres, napätie, zlepšuje náladu, spánok a organizmu dodáva životnú energiu. Rada seniorov mesta Žilina v spolupráci s mestom Žilina, Žilinským mládežníckym parlamentom a Spojenou školou, Hlavná 2, Žilina
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2019. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia